วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ Archives - DPU International College

The differences in all aspects of life when living in Thailand

The differences in all aspects of life when living in Thailand by Mr. Withawat Thaokhamlue (Mark) On 29th September 2015, a group of DPUIC students had a great opportunity to visit the Amari Boulevard...


The 4th DPU Backpack to ASEAN 2015

Your great chance is coming! It is a once in a lifetime chance to travel aboard in Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam, Malaysia, Singapore, The Philippines, Brunei, Indonesia and China(only Xishuangbann...


New Semester, New morning routine

New Semester, New morning routine What is your routine in the morning? Let’s see how DPUIC students prepare themselves before class. Chirorost Kaneiwa Finally, I got used to the schedule of all my cou...


Why are you studying English?

Why are you studying English? English is an important language nowadays. We have asked DPUIC students their opinions about English and why they are studying English. Here are their answers: Aychhay Ho...


วิทยาลัยนานาชาติ ปรับหลักสูตรเดิมและเพิ่มหลักสูตรใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการทางการศึกษาเมื่อไทยเป็นส่วนหนึ่งของ AEC

รายละเอียดการให้สัมภาษณ์โดย ผศ. ดร. ลีลา เตี้ยงสูงเนิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เกี่ยวกับ หลักสูตรใหม่ระดับปริญญาโททางบริหารธุรกิจ DPU International College ( ...


My first course in GE163 Holistic Development for Quality of Life

My first course in GE163 Holistic Development for Quality of Life by Mr. Surapong Khin             I have gained a lot of knowledge from this subject. Aj. Korakit taught us carefully and he is also k...


Coworking space คือสถานที่ที่คุณสามารถเช่าพื้นที่ทำงาน ไอเดียเจ๋งเพื่อ SME

Coworking space ไอเดียเจ๋งเพื่อ SMEผศ.ดร. คม คัมภิรานนท์ที่มา : http://smartsme.tv/knowledge-detail.php?id=17433 ร้านกาแฟเป็นหนึ่งในสถานที่ยอดฮิตที่นักศึกษา หรือแม้แต่เจ้าของธุรกิจ ใช้บริการในแต่ละวัน...


Ready for AEC? พร้อม..หรือยัง? คว้าโอกาสจาก AEC กับ คณบดี วิทยาลัยนานาชาติ (DPUIC)

จะมองใกล้หรือมองไกล เราก็ไม่อาจปฏิเสธกระแสโลกที่หลอมรวมคนไทยและนานาประเทศด้วยกัน ทั้งการมาถึงของ “ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community) รวมทั้งสิ่งที่ไม่อาจมองข้าม นั่นคือ พลังของเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทำใ...


Volunteer activity at Pakkred baby home

Volunteer activity at Pakkred baby home By Mr. Sin Kim Y On 20 July 2015, I joined an activity at a baby home in Nonthaburi. The Pakkred baby home was established for babies and children who have be...


The first semester at DPUIC

I am now studying the Business Administration concentration in International Business (IBA in IB) at Dhurakij Pundit University International College (DPUIC). I am glad to be part of this amazing coll...