วิทยาลัยนานาชาติ Archives - DPU International College

My First Experience in Thailand and DPUIC

Hello, my name is Kyaw Ye Linn. My nickname is Jack. I am 18 years old and I come from Myanmar. Now I am studying at DPUIC as an “International Business Administration” major.             This is m...

See More

An Incredible Experience at DPUIC

With an incredible experience here, I would like to introduce myself. My name is Monivireak, and I come from Phnom Penh, Cambodia. I’ve just finished grade 12 from American Intercon School. First, peo...

See More

PTT Seeding The Future Camp 2015

PTT Seeding The Future Camp 2015 by Mr. Dang Raksa            I am Dang Raksa from Cambodia. Right now, I am a second year student at DPUIC, and my major is International Tourism Management Administra...

See More

My Experience in DPUIC

My Experience in DPUIC      Hello, my name is Sok Ly Tang. I’m 17 years old. I’m Cambodian. I’m a first year student at DPUIC and my major is International Business Administration.      Today I just ...

See More

PTT Seeding In The Future ASEAN Camp 2015

PTT Seeding In The Future ASEAN Camp 2015 by Ms. Aychhay Hout This article is about my new experience from the PTT ASEAN Camp. Firstly, I would like to explain about the background of the camp and t...

See More

ทำไมเราต้องเรียน อินเตอร์ (International Programs ทางเลือกของคนยุคใหม่)

เมื่อโลกเดินหมุนเปลี่ยนไปไม่มีวันหยุด การพัฒนาในเรื่องต่างๆก็เดินก้าวหน้าไปด้วย รวมไปถึงการศึกษาที่ดูเผินๆ จะเหมือนเป็นกิจกรรมภาคบังคับให้เด็กๆ เยาวชนและคนในสังคมต้องทำเพื่อให้ได้ความรู้ใส่ตัว เพื่อออ...

See More

กลยุทธ์ 9 ขั้นตอน สำหรับ นักสื่อสารการตลาด มืออาชีพ บรรยายโดย Dr.Raveena Singh

DPUIC Strategic Management & Marketing Communication: A Framework เราเปิดงานสัมมนาด้วยการบรรยายจาก Raveena Singh, Senior Lecturer of DPU International College and University of Canberra, Australia...

See More

หลากมุมมองที่ตัดสินใจเลือกเรียนต่อ MBA และ PhD ที่ DPUIC

ทุกวันนี้ การศึกษากลายเป็นสิ่งสำคัญที่แทบทุกคนให้ความสนใจ ในทางเดียวกัน แม้แต่สถาบันการศึกษาเองก็ดูจะคึกคักมากขึ้นในบ้านเรา หลักสูตรด้านการศึกษาจึงออกมาสนองความต้องการตลาด หรือกระตุ้นการบริโภคมากมาย ...

See More

MEET OUR HIGH-PROFILE DOCTORAL GRADUATES

ปัจจุบัน สังคมไทยมีการเรียนการศึกษาในระดับสูงขึ้นเรื่อยๆสังเกตจากสถาบันการศึกษาเปิดสอนในระดับดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) หลักสูตรนานาชาติมากขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่สนใจจะศึกษาต่อ วิทยาลัยนานาชา...

See More

DPUIC Progressively International (ก้าวหน้าด้วยความเป็นนานาชาติ)

Did you know there are over 1,500 international students from 18 countries at DPU? A large number of international students are Chinese studying at the China-ASEAN International College, the faculty ...

See More