ปริญญาโท Archives - DPU International College

หลากมุมมองที่ตัดสินใจเลือกเรียนต่อ MBA และ PhD ที่ DPUIC

ทุกวันนี้ การศึกษากลายเป็นสิ่งสำคัญที่แทบทุกคนให้ความสนใจ ในทางเดียวกัน แม้แต่สถาบันการศึกษาเองก็ดูจะคึกคักมากขึ้นในบ้านเรา หลักสูตรด้านการศึกษาจึงออกมาสนองความต้องการตลาด หรือกระตุ้นการบริโภคมากมาย ...

See More

วิทยาลัยนานาชาติ ปรับหลักสูตรเดิมและเพิ่มหลักสูตรใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการทางการศึกษาเมื่อไทยเป็นส่วนหนึ่งของ AEC

รายละเอียดการให้สัมภาษณ์โดย ผศ. ดร. ลีลา เตี้ยงสูงเนิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เกี่ยวกับ หลักสูตรใหม่ระดับปริญญาโททางบริหารธุรกิจ DPU International College ( ...

See More

BrandAge Essential Guru Series 6th 2010 (1)

Creativity & Brand Building ไม่ใช่แค่ Brand Recall แต่ต้องสร้าง Commitment Assoc. Prof. Arthur Gogatz, Director of international Program, ICN Business School University of Nancy France ได้เปิดป...

See More