ปริญญาเอก Archives - DPU International College

กลยุทธ์ 9 ขั้นตอน สำหรับ นักสื่อสารการตลาด มืออาชีพ บรรยายโดย Dr.Raveena Singh

DPUIC Strategic Management & Marketing Communication: A Framework เราเปิดงานสัมมนาด้วยการบรรยายจาก Raveena Singh, Senior Lecturer of DPU International College and University of Canberra, Australia...

See More

หลากมุมมองที่ตัดสินใจเลือกเรียนต่อ MBA และ PhD ที่ DPUIC

ทุกวันนี้ การศึกษากลายเป็นสิ่งสำคัญที่แทบทุกคนให้ความสนใจ ในทางเดียวกัน แม้แต่สถาบันการศึกษาเองก็ดูจะคึกคักมากขึ้นในบ้านเรา หลักสูตรด้านการศึกษาจึงออกมาสนองความต้องการตลาด หรือกระตุ้นการบริโภคมากมาย ...

See More

MEET OUR HIGH-PROFILE DOCTORAL GRADUATES

ปัจจุบัน สังคมไทยมีการเรียนการศึกษาในระดับสูงขึ้นเรื่อยๆสังเกตจากสถาบันการศึกษาเปิดสอนในระดับดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) หลักสูตรนานาชาติมากขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่สนใจจะศึกษาต่อ วิทยาลัยนานาชา...

See More

วิทยาลัยนานาชาติ ปรับหลักสูตรเดิมและเพิ่มหลักสูตรใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการทางการศึกษาเมื่อไทยเป็นส่วนหนึ่งของ AEC

รายละเอียดการให้สัมภาษณ์โดย ผศ. ดร. ลีลา เตี้ยงสูงเนิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เกี่ยวกับ หลักสูตรใหม่ระดับปริญญาโททางบริหารธุรกิจ DPU International College ( ...

See More