ปริญญาตรี Archives - DPU International College

My First Experience in Thailand and DPUIC

Hello, my name is Kyaw Ye Linn. My nickname is Jack. I am 18 years old and I come from Myanmar. Now I am studying at DPUIC as an “International Business Administration” major.             This is m...

See More

An Incredible Experience at DPUIC

With an incredible experience here, I would like to introduce myself. My name is Monivireak, and I come from Phnom Penh, Cambodia. I’ve just finished grade 12 from American Intercon School. First, peo...

See More

PTT Seeding The Future Camp 2015

PTT Seeding The Future Camp 2015 by Mr. Dang Raksa            I am Dang Raksa from Cambodia. Right now, I am a second year student at DPUIC, and my major is International Tourism Management Administra...

See More

My Experience in DPUIC

My Experience in DPUIC      Hello, my name is Sok Ly Tang. I’m 17 years old. I’m Cambodian. I’m a first year student at DPUIC and my major is International Business Administration.      Today I just ...

See More

PTT Seeding In The Future ASEAN Camp 2015

PTT Seeding In The Future ASEAN Camp 2015 by Ms. Aychhay Hout This article is about my new experience from the PTT ASEAN Camp. Firstly, I would like to explain about the background of the camp and t...

See More

PTT Seeding to the future camp

 It was 15th of September 2015 - the same ordinary day at school and I was early as usual. As I entered the DPUIC office, I smiled and greeted the supporting staffs with ‘good morning’. One of DPUIC’s...

See More

My Life Experience

To begin with, I would first like to introduce myself. My name is Touch SomangKul. I’m 18 years old. I come from Cambodia. I have just graduated from my high school 3 months ago. My dream when I was y...

See More

Short Exchange @ Kyungdong University, South Korea

Short Exchange @ Kyungdong University, South Korea by Ms. Phisatthaya Suwannaphirom Kyungdong University (Dong-U-Dae campus) is located in Sokcho city of Gangwon-do province which is famous for the S...

See More

PTT Seeding The Future Camp 2015

In one beautiful and dream-like evening in Bangkok, it was the new start of a new experience in my life with the PTT Seeding The Future Camp 2015. I am Ranavatar Chenn (Nickie), a 4th year student of...

See More

ทำไมเราต้องเรียน อินเตอร์ (International Programs ทางเลือกของคนยุคใหม่)

เมื่อโลกเดินหมุนเปลี่ยนไปไม่มีวันหยุด การพัฒนาในเรื่องต่างๆก็เดินก้าวหน้าไปด้วย รวมไปถึงการศึกษาที่ดูเผินๆ จะเหมือนเป็นกิจกรรมภาคบังคับให้เด็กๆ เยาวชนและคนในสังคมต้องทำเพื่อให้ได้ความรู้ใส่ตัว เพื่อออ...

See More