BrandAge Essential Guru Series 6 th 2010 (2) - DPU International College

BrandAge Essential Guru Series 6 th 2010 (2)

DPUIC ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและสถานศึกษา

ถ้าหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของการเรียนรู้ที่ดีคือ การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ซึ่งสิ่งเหล่านั้นจะทำให้เกิดบรรยากาศทางจิตวิทยาที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ ก็ต้องบอกว่าที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์หรือ DPU International College (DPUIC) ก็คงมีสิ่งเหล่านั้นอยู่เพียบพร้อม หลักฐานที่จะยืนยันความเป็นจริงข้อนี้ได้ดีที่สุด คงเป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากการพูดคุยกับบรรดาศิษย์เก่าของ DPUIC ที่พวกเขาเหล่านี้เคยผ่านประสบการณ์การเรียนในหลักสูตร MA (IMC) – Master of Arts in Integrated Marketing Communications

 

“ที่ DPUIC ทำให้เราได้รับความรู้ในระดับอินเตอร์ในค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม”

 

ณัฐพล วณิชย์กุล

เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายการตลาด บมจ. การบินไทย

ที่ปรึกษาด้านสื่อสารองค์กร ฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท C.I. Group

และอาจารย์พิเศษ

“ผมเลือกเรียน IMC ที่ DPUIC เพราะเป็นสาขาที่ผมสนใจและคิดว่านอกจากการเรียนรู้ทฤษฎีแล้วยังสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เนื้อหาที่เรียนก็ค่อนข้างที่จะตรงกับความต้องการของเราและของตลาดด้วย”

“เพื่อนในคลาสมาจากหลายแห่งและเป็นบุคลากรที่มีความสามารถขององค์กรแต่ละแห่งทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ เกิดการแชร์ไอเดียกันในชั้นเรียนได้เห็นมุมมองต่างๆ ที่กว้างขึ้น ถือเป็นการผสมผสานที่ดีกระทั่งจบมาถึงทุกวันนี้ก็ยังติดต่อกันอยู่ เกิดเป็นคอมมูนิตี้ที่ทำให้เรามีเน็ตเวิร์คที่กว้างขวางขึ้น”

“ผมอยากแนะนำเพื่อนๆที่สนใจด้านสาขาการสื่อสารการตลาดโดยเฉพาะคนที่อยากเรียน International Program โดยไม่จำเป็นต้องไปเรียนถึงต่างประเทศที่ DPUIC ทำให้เราได้รับความรู้ในระดับอินเตอร์ในค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ผมว่าที่นี่น่าสนใจมาก”

 


 

“ที่ DPUIC ให้ทั้งความรู้ สังคม และมิตรภาพ”

 

มนัสนันท์ คำเปลี่ยนวงษ์

เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน

“การเรียน IMC ที่ DPUIC ทำให้เราได้รู้เรื่องการตลาดในมุมมองที่เราไม่เคยรู้มาก่อน รวมถึงได้เรียนรู้ถึงการนำจิตวิทยาไปใช้กับผู้บริโภคด้วย ซึ่งค่อนข้างลึกซึ้ง”

“นอกจากนั้น ความรู้ที่ได้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานที่ทำเยอะมาก ทั้งการวางกลยุทธ์ การทำโปรโมชั่น การใช้สื่อเพื่อให้เกิด Impact ให้มากที่สุด รวมทั้งการทำวิจัยตลาด เรียกว่าความรู้ที่เรียนไปทั้งหมดสามารถเอาไปใช้ได้จริงๆ”

“ที่นี่ให้ทั้งความรู้ สังคม มิตรภาพ ถึงระยะเวลาที่เรียนจะแค่สองปี แต่สิ่งที่ได้รับเยอะมากและประทับใจมาก”

“ดิฉันเชื่อว่าคงมีไม่กี่มหาวิทยาลัยที่ลงทุนทางด้านคณาจารย์เก่งๆ จากต่างประเทศมาสอน ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราคิดว่าคุ้มค่ากับที่เลือกเรียนที่นี่จริงๆ”

“ที่ DPUIC มีติวเตอร์ที่ช่วยทำให้เราเรียนได้เข้าใจมากขึ้น”

 


 

ณัฏฐา นพชาติ

เลขานุการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

“ก่อนหน้านั้น ไม่เคยรู้จัก IMC มาก่อน เพราะเราไม่ได้เรียนมาทางด้านธุรกิจเลย แต่คนที่รู้จักทางด้านนี้เขาบอกว่า IMC เป็น Program ที่น่าสนใจก็เลยตัดสินใจเลือกเรียน Program นี้ที่ DPUIC อีกอย่างหนึ่งคือที่นี่ใกล้ที่ทำงานและที่บ้าน ไปมาสะดวก”

“พอเรียนแล้วก็ได้ความรู้ใหม่ๆ ทั้งการตลาด การจัดการฐานข้อมูลลูกค้า การศึกษาพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าทำให้เราได้รับความรู้มากขึ้น และเรายังเอาสิ่งที่เรียนมาใช้ได้จริงๆ โดยเฉพาะกับการวางแผนสำหรับการทำธุรกิจส่วนตัว”

“บางคนอาจกลัวเรื่องภาษา เพราะหลักสูตรนี้เป็น International Program แต่ที่นี่มีติวเตอร์ที่ช่วยทำให้เราเรียนได้เข้าใจมากขึ้นและเชื่อว่าสิ่งที่เรียนจะไม่ล้าสมัยในเร็วๆนี้ รวมถึงพัฒนาและปรับใช้ได้ต่อไปเรื่อยๆ”