เหตุผลที่เลือกเรียนต่อหลักสูตร MBA ที่ วิทยาลัยนานาชาติ DPUIC

บทสัมภาษณ์รุ่นพี่ MBA graduates เหตุผลที่เลือกเรียนต่อหลักสูตร MBA ที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPUIC)

MR. ADRIAN O’BRIEN

MR. ADRIAN O’BRIEN

WHY DID YOU CHOOSE TO STUDY THE MBA AT  DPUIC?

  • Teaching was hands on and personalized.
  • Guest lecturers had real industry experience in the field of teaching.
  • Teachers were all up to date in their chosen field of excellence.
  • There is an international student base with various languages and cultures
    represented.

HOW DOES DPUIC’S MBA DEGREE BENEFIT YOUR CAREER?

The MBA provided me a strong theoretical understanding of the business principles being applied daily in a multinational organization which allows me to make decisions and make more informed proposals and business cases. The Integrated marketing aspect of the program allows me to complement and assist the marketing department programs to support the group objective to meet company goals.

The MBA itself allows my company to acknowledge my ability to learn outside the work environment making me a more rounded and successful business leader.

The environment is relaxed, friendly and supportive, not confrontational or competitive which may be the case in other institutions. We worked together as a team.

นางสาว ณัฐกานต์ จรัสตระกูล
Bachelor: Bachelor of Journalism & Mass Communication (Mass Media Studies) from Thammasat University (International Program)
MBA with Concentration in Integrated Marketing Communication (DPUIC)
CURRENT WORK POSITION:
Supervisor, Exchange Planning Mindshare (ประเทศไทย)

เหตุผลที่เลือกเรียนต่อหลักสูตร MBA ที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPUIC)

เพราะหลักสูตรที่เปิดสอนนั้น ตรงกับความต้องการของเรามาก รวมถึงช่วงเวลาการเรียนที่จัดได้ อย่างเหมาะสม และการเดินทางมาเรียนก็สะดวกด้วย อาจารย์หลายท่านที่เชิญมาสอนมีทั้งความรู้ และประสบการณ์ตรง ที่สามารถถ่ายทอดให้กับนักศึกษาได้อย่างดี นักศึกษาสามารถทำความ เข้าใจได้ง่าย และนำมาปรับใช้กับงานที่ทำอยู่ได้จริง เรื่องเวลาเรียนของหลักสูตรเหมาะกับคนที่ต้อง ทำงานทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เราสามารถใช้เวลา เสาร์-อาทิตย์ เพื่อหาความรู้เพิ่มเติม  และนำมา พัฒนาศักยภาพของตัวเราเองได้

MBA จาก DPUIC ให้ประโยชน์อย่างไรกับอาชีพการงาน

กลุ่มวิชาที่เราเลือกเรียนคือ MBA with Concentration in IMC หรือเน้นด้านการสื่อสาร การตลาดเชิงบูรณาการ ซึ่งเป็นจุดเด่นที่แตกต่างจากหลักสูตร MBA ทั่วๆ ไปของมหาวิทยาลัยอื่น ที่จะเน้นสอนไปที่เรื่องการบริหารอย่างเดียว ซึ่งโดยส่วนตัวงานที่เราทำนั้นต้องการความรู้เฉพาะเจาะจง โดยเน้นไปทาง ด้านการสื่อสารการตลาดบูรณาการ ที่สามารถนำเอาหลักการความรู้ มาใช้ประกอบการวางแผนการใช้สื่อ ให้ลูกค้าได้ตามต้องการ

ปัจจุบันการแข่งขันในตลาดระหว่างแบรนด์ จะเน้นไปที่การคิดและทำอะไรที่แตกต่าง ซึ่งใน หลักสูตรนั้นมีวิชา creative ซึ่งเป็นวิชาที่ดีมาก ช่วยให้เรามีพื้นฐานในการคิดแบบนอกกรอบ (out-of-the-box thinking) เราสามารถนำพื้นฐานนี้มาช่วยต่อยอดการคิดไอเดียให้กับ   campaign ต่างๆ เพื่อสร้างความแตกต่าง ได้อย่างต่อเนื่อง