ปริญญาโท MBA และ เอก วิทยาลัยนานาชาติ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

หลากมุมมองที่ตัดสินใจเลือกเรียนต่อ MBA และ PhD ที่ DPUIC

ทุกวันนี้ การศึกษากลายเป็นสิ่งสำคัญที่แทบทุกคนให้ความสนใจ ในทางเดียวกัน แม้แต่สถาบันการศึกษาเองก็ดูจะคึกคักมากขึ้นในบ้านเรา

หลักสูตรด้านการศึกษาจึงออกมาสนองความต้องการตลาด หรือกระตุ้นการบริโภคมากมาย ทั้งแง่มุมประเภทความรู้นานาสารพัดสาขาที่มีให้เลือก มิติเรื่องระดับความรู้มากมายโปรแกรม สถานที่ รูปแบบเครื่องมืออันเป็นช่องทางการกระจายในระบบการศึกษาทั้งซีดี โทรทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านดาวเทียม เคเบิลทีวี การศึกษาทางไปรษณีย์ การเรียนรู้จากอินเตอร์เน็ต

ทั้งหลายทั้งปวงนี้ มีให้เลือกเพื่อประโยชน์ทั้งในการเพิ่มพูดความรู้ การฟื้นฟู การปรับประยุกต์กับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ กฎหมาย หรือเทคโนโลยี

อย่างไรก็ตาม การเป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมความก้าวหน้าด้านการศึกษาให้ผู้เรียนได้มีความรู้ มีสมรรถนะทางปัญญาเพื่อให้โอกาสที่ดีในการดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคต จึงเป็นความจำเป็นที่ต้องคำนึงถึงมากที่สุด

นี่คือหลากมุมมองจากทั้งศิษย์เก่า ที่ตัดสินใจเลือกเรียนที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPUIC)

MR. ADRIAN O’BRIEN
MR. ADRIAN O’BRIEN

Mr. Adrian O’Brien หลักสูตร MBA in IMC / Australian

ตำแหน่งงาน : Chief Operating Officer. Mondial Assistance (Thailand) Co., Ltd.

DPUIC not only offered the course I was interested in, but also gave me an opportunity to study with world class international educators without leaving Thailand.


Mr. Francis Liem (หลักสูตร MA (IMC) / German)
Mr. Francis Liem (หลักสูตร MA (IMC) / German)

Mr. Francis Liem หลักสูตร MA (IMC) / German

ตำแหน่งงาน : English Teacher, Hor Ake Vittaya School

It was an impressive experience for me to study in a Masters Environment at DPUIC, because the way of learning is more different to my bachelors studies.


 

Mr. Zhang Zhifeng (หลักสูตร MA (IMC) / Chinese)
Mr. Zhang Zhifeng (หลักสูตร MA (IMC) / Chinese)

Mr. Zhang Zhifeng หลักสูตร MA (IMC) / Chinese

ตำแหน่งงาน : Marketing Executive Overseas Business Development Department, TOA Paint (Thailand) Co., Ltd.

I got a lot of real business case studies from the lecturers, and they are much more understandable than just theoretical knowledge in the books.


 

นางสาวปนัดดา ดอกชูรุ่ง ( หลักสูตร MA (IMC
นางสาวปนัดดา ดอกชูรุ่ง  หลักสูตร MA (IMC)

นางสาวปนัดดา ดอกชูรุ่ง หลักสูตร MA (IMC)

ตำแหน่งงาน : Executive Sales Marketing, Love mom Ltd.

จากการที่ได้มีประสบการณ์ศึกษาที่นี่มาตั้งแต่ปริญญาตรี ทำให้รู้สึกชอบหลายๆสิ่งของมหาวิทยาลัยนี้ เป็นมหาวิทยาลัย เอกชนที่มีคุณภาพสูง คณาจารย์ทุกท่านให้การต้อนรับนักเรียนทุกคนเป็นอย่างดี บรรยากาศร่มรื่นและสะอาด พร้อมทั้งสถานที่ตั้งซึ่งสะดวกในการเดินทาง เลยตัดสินใจที่จะเข้ามาศึกษาต่อที่นี่คะ


 

นางสาวสุธาศินี โกศลพิศิษฐ์(ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน หลักสูตร MA (IMC))
นางสาวสุธาศินี โกศลพิศิษฐ์(ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน หลักสูตร MA (IMC)

นางสาวสุธาศินี โกศลพิศิษฐ์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน หลักสูตร MA (IMC)

ตำแหน่งงาน : Owner and Managing Director, KRIANGJINDA GARMENT

DPUIC เป็นสถานที่เพิ่มความรู้ ความสามารถอีกทั้งเป็นที่สร้างมิตรภาพระหว่างคณะอาจารย์ เพื่อนร่วมชั้น ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมีการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นเนื้อหาตามหลักสูตรในโปรแกรม ทำให้ตัวเองได้รับความรู้ในวิชาต่างๆเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน


 

ดร. พนาสัณฑ์ เกาะสุวรรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
ดร. พนาสัณฑ์ เกาะสุวรรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

ดร. พนาสัณฑ์ เกาะสุวรรณ์ (ศิษย์เก่าหลักสูตร DBA)

ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
: ผู้พิพากษาสมทบประจำศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
: อาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชน

การเรียนที่นี่ นอกจากจะเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถของตัวเองแล้ว ยังเป็นการปรับเปลี่ยน Perspective ทั้งในด้านการทำงานและการใช้ชีวิตทำให้เปิดใจยอมรับการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆเพื่อการพัฒนาตัวเอง


 

ดร. วนิดา พลเดช
ดร. วนิดา พลเดช

ดร.วนิดา พลเดช (ศิษย์เก่าหลักสูตร DBA)

Position: Lecturers in Leadership Organisational Development and Human resource management
Company: College of Graduate Study in Management, Khon Kane University, Bangkok Campus.

ดิฉันเปิดบริษัทให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ Human Resource Management ของตัวเองอยู่ การเรียนที่ DPUIC ทำให้ได้นำผลงานจากวิทยานิพนธ์ของเราไปต่อยอดสู่ธุรกิจที่เราทำอยู่ได้จริง สิ่งเหล่านี้ล้วนมาจากทุกคณาจารย์ที่ให้กับเรา